Home > பிரதான செய்திகள் > அமைச்சர் மனோ வட கொழும்பு மாணவர்களுக்கு பாடசாலை உபகரணங்களை வழங்கினார்!

அமைச்சர் மனோ வட கொழும்பு மாணவர்களுக்கு பாடசாலை உபகரணங்களை வழங்கினார்!

தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்களின் தலைமையில் அமைச்சினால் வட கொழும்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு பாடசாலை உபகரணங்கள் பரிசளிக்கும் நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்துகொண்ட அமைச்சர், கட்சி உறுப்பினர்கள் மற்றும், அமைச்சின் அதிகாரிகள் பலரை படங்களில் காணலாம்.

2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!