Day

January 10, 2017

அமைச்சர் மனோ வட கொழும்பு மாணவர்களுக்கு பாடசாலை உபகரணங்களை வழங்கினார்!

தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்களின் தலைமையில் அமைச்சினால் வட கொழும்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு பாடசாலை உபகரணங்கள் பரிசளிக்கும் நிகழ்வில் பிரதம...
Read More

வெளிநாட்டில் தொழில்புரியும் பெற்றோர்களின் பிள்ளைகளுக்கு புலமைப்பரிசில் திட்டம் – 2017

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தில் பதிவுசெய்துகொண்டு தொழில்வாய்ப்புக்கருதி வெளிநாடு சென்றுள்ள பெற்றோர்களின் பிள்ளைகளுக்கு வழங்கும் புலமைப்பரிசில் திட்டத்தின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான விண்ணப்பங்கள் பின்வரும் தகைமைகளையுடைய மாணவ மாணவிகளிடமிருந்து...
Read More
error: Content is protected !!