முகப்புஎம்மை பற்றிவிளம்பரம்செய்திகள்தொடர்பு
Home > Slider > காசல்ரீ நீர் தேக்கத்தின் நீர் மட்டம் அதிகரிப்பு!

காசல்ரீ நீர் தேக்கத்தின் நீர் மட்டம் அதிகரிப்பு!

Deltasone effects நாட்டில் தொடரும் சீர்ற்றகால நிலை காரணமாக காசல்ரீ நீர் தேக்கத்தின் நீட்டம் அதிகரித்துள்ளது.காசல்ரீ நீர்தேக்கத்தில் பொருத்தபட்டுள்ள வான்கதவுகளை தொடுவதற்கு இரண்டு அடி மாத்திரம் உள்ளதாக தெரிவிக்கபடுகிறது.

go here இதேவேலை தொடரும் மழைபெய்யும் சாத்திய கூரு காணபடுகின்றமையால் காசல்ரீ நீர் தேக்கத்தின் வான்கதவுகள் திறக்கபடுவதற்கான வாய்புகள் காணபடுவதாக தெரிவிக்கபடுகிறது.

where to buy cytotec DAM 2018.05.27 (4) DAM 2018.05.27 (5)

 

tegretol 200mg novartis (பொகவந்தலாவ நிருபர் எஸ்.சதீஸ்)

Leave a Reply

error: Content is protected !!