நிழல் அமைச்சரவையில் பிரதமரும் அமைச்சரும் விலகினர்!

0
110

கூட்டு எதிர்க் கட்ட்சியின் நிழல் அமைச்சரவையில் இருந்து அதன் பிரதமராக நியமனம் பெற்ற முன்னாள் ஜனாதிபதியும் அமைச்சராக நியமனம் பெற்ற லொஹான் ரத்வத்தையும் விலகி கொண்டனர்.

மேற்படி நிழல் அமைச்சு தொடர்பாக மகிந்த ராஜபக்ஸ அதிருப்தி கொண்டுள்ளதுடன் தனது கண்டனத்தையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்த நிழல் அமைச்சரவை உருவாக்கியமை தொடர்பில் தன்னிடம் எந்த அனுமதியும் பெறப்படவில்லை என மகிந்த தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here