பாடசாலை தவணை ஆரம்பம்: கல்வி அமைச்சு அறிவிப்பு

0
49

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான பாடசாலைகளில் மூன்றாம் தவணையில் இரண்டாம் கட்டம் ஆரம்பமாகும் திகதிகள் குறித்து கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, அரச பாடசாலைகள் மற்றும் அரச அங்கிகாரம் பெற்ற தனியார் (தமிழ் மற்றும் சிங்களம்) பாடசாலைகள் எதிர்வரும் பெப்ரவரி மாதம் 2ஆம் திகதி திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், முஸ்லீம் பாடசாலைகளுக்கான மூன்றாம் தவணையின் இரண்டாம் கட்டம் எதிர்வரும் 11 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளது.

Oruvan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here