மாவட்டவாரியாக ஒருமித்த முற்போக்கு கூட்டணி ஏணி சின்னத்தில் தனித்து போட்டியிடும் சபைகள்!

0
129

கொழும்பு மாவட்டத்தில்
(1)கொழும்பு மாநகரசபை

இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில்
(1)பலாங்கொடை பிரதேச சபை (2)இம்புல்பே பிரதேச சபை (3)கொடக்கவெல பிரதேச சபை

மாத்தளை மாவட்டத்தில்
(1)மாத்தளை மாநகரசபை (2)மாத்தளை பிரதேச சபை (3)இறத்தோட்டை பிரதேச சபை

கண்டி மாவட்டத்தில்
(1)கண்டி மாநகரசபை (2)நாவலபிட்டிய நகரசபை (3)கம்பளை நகரசபை (4)பன்வில பிரதேச சபை (5)உடபலாத பிரதேச சபை (6)குண்டசாலை பிரதேச சபை (7)மெததும்பர பிரதேச சபை

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here